Najważniejsze informacje o Japonii

| |


Obszar: 377,8 tys. km2

Liczba mieszkańców: 123,2 mln mieszkańców (26 osób na 1 km2)

Stolica: Tokio (8,3 min mieszk.); 77% ludności miejskiej (99% Japończyków)

Największe miasta (mln): Jokohama - 3,1, Osaka - 2,6, Nagoja - 2,1, Sapporo - 1,6, Kioto - 1,5, Kobe - 1,4, Fukuoka - 1,2, Kawasaki - 1,1, Kitakiusiu - 1,0

Religia: szintoiści i buddyści 87%, chrześcijanie 1%;

Użytki rolne: 14,7%, lasy 67%;

Struktura zatrudnienia: przemysł 24%, handel 22%, usługi 20%;

Drogi na 100 km2: 5,6 km linii kolejowych, 90 km dróg ulepszonych; 236 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców

waluta: 1 jen = 100 senów.
Po wizycie w tak bajkowym miejscu, bez względu na kategorie wiekową, z całą pewnością każdy będzie zadowolony.

| |